công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MAX232 bảng dữ liệu (PDF) - Tiger Electronic Co.,Ltd

MAX232 Datasheet PDF - Tiger Electronic Co.,Ltd
tên linh kiện MAX232
tải về  MAX232 tải về

kích thước tập tin   330.92 Kbytes
Page   7 Pages
nhà sản xuất  TGS [Tiger Electronic Co.,Ltd]
Trang chủ  http://www.tgselec.com
Logo TGS - Tiger Electronic Co.,Ltd
Giải thích chi tiết về linh kiện 5V-Powered, Multichannel RS-232

MAX232 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
MAX232 Datasheet PDF - Tiger Electronic Co.,Ltd

tên linh kiện MAX232
tải về  MAX232 Click to download

kích thước tập tin   330.92 Kbytes
Page   7 Pages
nhà sản xuất  TGS [Tiger Electronic Co.,Ltd]
Trang chủ  http://www.tgselec.com
Logo TGS - Tiger Electronic Co.,Ltd
Giải thích chi tiết về linh kiện 5V-Powered, Multichannel RS-232

MAX232 bảng dữ liệu (HTML) - Tiger Electronic Co.,Ltd

MAX232 Datasheet HTML 1Page - Tiger Electronic Co.,Ltd MAX232 Datasheet HTML 2Page - Tiger Electronic Co.,Ltd MAX232 Datasheet HTML 3Page - Tiger Electronic Co.,Ltd MAX232 Datasheet HTML 4Page - Tiger Electronic Co.,Ltd MAX232 Datasheet HTML 5Page - Tiger Electronic Co.,Ltd MAX232 Datasheet HTML 6Page - Tiger Electronic Co.,Ltd MAX232 Datasheet HTML 7Page - Tiger Electronic Co.,Ltd

MAX232 Thông tin chi tiết sản phẩm

MAX232 is purposed for application in high-performance information processing systems and control devices of wide application.
Input voltage levels are compatible with standard СMOS levels.

• Output voltage levels are compatible with input levels of K-MOS, N-MOS and TTL integrated circuits.
• Supply voltage : 5V
• Low input current: 1.0 ㎂; 0.1 ㎂ at Т = 25 °С.
• Output current 24 mA.
• Latching current not less than 450 mA at Т = 25°С
• The transmitter outputs and receiver inputs are protected to ±15kV Air ESD.
Số phần tương tự - MAX232

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Maxim Integrated Produc...
MAX232 MAXIM-MAX232 Datasheet
507Kb / 25P
   15kV ESD-Protected, 5V RS-232 Transceivers
Rev 5; 10/03
logo
Guangdong Youtai Semico...
MAX232 UMW-MAX232 Datasheet
929Kb / 6P
   5 V-Powered,Multi-Channel RS-232 Drivers/Receivers
logo
Maxim Integrated Produc...
MAX232 MAXIM-MAX232 Datasheet
395Kb / 36P
   5V-Powered, Multichannel RS-232 Drivers/Receivers
Rev 15; 1/06
logo
Texas Instruments
MAX232 TI-MAX232 Datasheet
562Kb / 16P
[Old version datasheet]   DUAL EIA-232 DRIVERS/RECEIVERS
REVISED MARCH 2004
MAX232 TI-MAX232 Datasheet
669Kb / 17P
[Old version datasheet]   DUAL EIA-232 DRIVERS/RECEIVERS
More results


Mô tả tương tự - MAX232

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Maxim Integrated Produc...
MAX220 MAXIM-MAX220_15 Datasheet
408Kb / 39P
   5V-Powered, Multichannel RS-232 Drivers/Receivers
Rev 17; 1/15
MAX220 MAXIM-MAX220_10 Datasheet
377Kb / 38P
   5V-Powered, Multichannel RS-232 Drivers/Receivers
Rev 16; 7/10
MAX233AEWP-TG36 MAXIM-MAX233AEWP-TG36 Datasheet
1Mb / 38P
   5V-Powered, Multichannel RS-232 Drivers/Receivers
Rev 16; 7/10
MAX232CSE-T MAXIM-MAX232CSE-T Datasheet
1Mb / 38P
   5V-Powered, Multichannel RS-232 Drivers/Receivers
Rev 16; 7/10
MAX220 MAXIM-MAX220 Datasheet
395Kb / 36P
   5V-Powered, Multichannel RS-232 Drivers/Receivers
Rev 15; 1/06
MAX220 MAXIM-MAX220_V01 Datasheet
2Mb / 39P
   5V-Powered, Multichannel RS-232 Drivers/Receivers
19-4323; Rev 18; 5/19
MAX232AESE-T MAXIM-MAX232AESE-T Datasheet
1Mb / 38P
   5V-Powered, Multichannel RS-232 Drivers/Receivers
Rev 16; 7/10
MAX232-ACWE MAXIM-MAX232-ACWE Datasheet
1Mb / 38P
   5V-Powered, Multichannel RS-232 Drivers/Receivers
Rev 16; 7/10
MAX249CQHTD MAXIM-MAX249CQHTD Datasheet
676Kb / 38P
   MAX220?밠AX249 5V-Powered, Multichannel RS-232 Drivers/Receivers
Rev 16; 7/10
logo
NTE Electronics
NTE7142 NTE-NTE7142 Datasheet
27Kb / 3P
   Integrated Circuit 5V-Powered, Multichannel RS-232 Driver/Receiver
More resultsLink URLChính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com