công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

All bảng dữ liệu nhà phân phối nhà sản xuất


MAX232 nhà phân phối

nhà phân phốitên linh kiệnnhà sản xuấtGiải thích chi tiết về linh kiệnPriceQty.
BuyNow

DigiKey
MAX232ECD

Texas InstrumentsIC TRANSCEIVER FULL 2/2 16SOIC
RoHS : Compliant
5,000 : $0.67488
2,520 : $0.70084
1,000 : $0.75275
520 : $0.9085
280 : $1.03829
120 : $1.10575
40 : $1.29775
10 : $1.376
1 : $1.53
7,082
MAX232ESE+T

Maxim Integrated ProductsIC TRANSCEIVER FULL 2/2 16SOIC
RoHS : Compliant
2,500 : $3.55823
5,000
MAX232AESE+T

Maxim Integrated ProductsIC TRANSCEIVER FULL 2/2 16SOIC
RoHS : Compliant
2,500 : $5.85598
5,000
MAX232EIPW

Texas InstrumentsIC TRANSCEIVER FULL 2/2 16TSSOP
RoHS : Compliant
2,520 : $0.75265
1,080 : $0.80841
540 : $0.97567
270 : $1.11504
90 : $1.18756
10 : $1.477
1 : $1.64
4,781
MAX232ECDW

Texas InstrumentsIC TRANSCEIVER FULL 2/2 16SOIC
RoHS : Compliant
2,520 : $0.70084
1,000 : $0.75275
520 : $0.9085
280 : $1.03829
120 : $1.10575
40 : $1.29775
10 : $1.376
1 : $1.53
3,549
MAX232CWE+T

Maxim Integrated ProductsIC TRANSCEIVER FULL 2/2 16SOIC
RoHS : Compliant
2,000 : $3.05033
1,000 : $3.21087
3,000
MAX232ESE+T

Maxim Integrated ProductsIC TRANSCEIVER FULL 2/2 16SOIC
RoHS : Compliant
1,000 : $3.69508
500 : $4.2425
250 : $4.65308
100 : $4.872
25 : $5.6112
10 : $5.885
1 : $6.51
1,236
MAX232AEWE+T

Maxim Integrated ProductsIC TRANSCEIVER FULL 2/2 16SOIC
RoHS : Compliant
1,000 : $6.08121
1,000
MAX232EEWE+T

Maxim Integrated ProductsIC TRANSCEIVER FULL 2/2 16SOIC
RoHS : Compliant
2,000 : $4.29351
1,000 : $4.45864
1,000
MAX232EWE+

Maxim Integrated ProductsIC TRANSCEIVER FULL 2/2 16SOIC
RoHS : Compliant
2,530 : $3.49258
1,012 : $3.62691
506 : $4.16423
276 : $4.56721
138 : $4.78217
46 : $5.50761
10 : $5.776
1 : $6.39
905
MAX232AEUE+

Maxim Integrated ProductsIC TRANSCEIVER FULL 2/2 16TSSOP
RoHS : Compliant
1,056 : $6.23119
576 : $7.15434
288 : $7.8467
96 : $8.21594
10 : $9.924
1 : $10.99
660
MAX232EWE+T

Maxim Integrated ProductsIC TRANSCEIVER FULL 2/2 16SOIC
RoHS : Compliant
500 : $4.16486
250 : $4.56792
100 : $4.7829
25 : $5.5084
10 : $5.777
1 : $6.4
533
MAX232EEWE+

Maxim Integrated ProductsIC TRANSCEIVER FULL 2/2 16SOIC
RoHS : Compliant
1,012 : $4.58136
506 : $5.26008
276 : $5.76913
138 : $6.04058
46 : $6.95696
10 : $7.296
1 : $8.08
472
MAX232AEWE+T

Maxim Integrated ProductsIC TRANSCEIVER FULL 2/2 16SOIC
RoHS : Compliant
500 : $6.98212
250 : $7.65784
100 : $8.0182
25 : $9.2344
10 : $9.685
1 : $10.72
434
MAX232EEWE+T

Maxim Integrated ProductsIC TRANSCEIVER FULL 2/2 16SOIC
RoHS : Compliant
500 : $5.11918
250 : $5.6146
100 : $5.8788
25 : $6.7704
10 : $7.101
1 : $7.86
284

Analog Devices Inc
MAX232ACUE+T

Analog Devices Inc+5V-Powered, Multichannel RS-2
RoHS : Compliant
1,000 : $11.76
2,500 : $12.81508
0
MAX232AEWE+T

Analog Devices Inc+5V-Powered, Multichannel RS-2
RoHS : Compliant
1 : $10.72
10 : $9.685
25 : $9.2344
100 : $8.0182
250 : $7.65784
500 : $6.98212
1,000 : $6.08121
287
MAX232ACUE+

Analog Devices Inc+5V-Powered, Multichannel RS-2
RoHS : Compliant
1 : $5.26
1,000 : $4.28
951
MAX232EEWE+T

Analog Devices Inc±15kV ESD-Protected, +5V RS-23
RoHS : Compliant
1 : $7.86
10 : $7.101
25 : $6.7704
100 : $5.8788
250 : $5.6146
500 : $5.11918
1,000 : $4.45864
2,000 : $4.29351
3,257
MAX232AMLP

Analog Devices Inc+5V-Powered, Multichannel RS-2
RoHS : Not Compliant
2,312
MAX232ESE+T

Analog Devices Inc+5V-Powered, Multichannel RS-2
RoHS : Compliant
1 : $6.51
10 : $5.885
25 : $5.6112
100 : $4.872
250 : $4.65308
500 : $4.2425
1,000 : $3.69508
2,500 : $3.55823
1,248
MAX232AMLP/883B

Analog Devices Inc+5V-Powered, Multichannel RS-2
1,160
MAX232AEUE+T

Analog Devices Inc+5V-Powered, Multichannel RS-2
RoHS : Compliant
0
MAX232AEUE+

Analog Devices Inc+5V-Powered, Multichannel RS-2
RoHS : Compliant
1 : $10.99
10 : $9.924
1,000 : $5.41
1,097
MAX232EWE+C70350

Analog Devices Inc+5V-Powered, Multichannel RS-2
3,813
MAX232EWE+T

Analog Devices Inc+5V-Powered, Multichannel RS-2
RoHS : Compliant
1 : $6.4
10 : $5.777
25 : $5.5084
100 : $4.7829
250 : $4.56792
500 : $4.16486
1,000 : $3.62691
2,000 : $3.49258
107
MAX232MWE/PR+

Analog Devices Inc+5V-Powered, Multichannel RS-2
19
MAX232ACWE+T

Analog Devices Inc+5V-Powered, Multichannel RS-2
RoHS : Compliant
1 : $8.49
10 : $7.665
25 : $7.3088
100 : $6.3462
250 : $6.061
500 : $5.52622
1,000 : $4.81316
2,000 : $4.63489
578
MAX232AEWE+

Analog Devices Inc+5V-Powered, Multichannel RS-2
RoHS : Compliant
1 : $10.72
10 : $9.685
1,000 : $5.41
152
MAX232EEPE+

Analog Devices Inc±15kV ESD-Protected, +5V RS-23
RoHS : Compliant
1 : $10.26
10 : $9.272
25 : $8.8412
100 : $7.6766
250 : $7.3316
500 : $6.68468
1,000 : $5.82214
1,117

Rochester Electronics
MAX232IDWG4

Texas InstrumentsMAX232 Dual EIA-232 driver and receiver
RoHS : Compliant
1,000 : $0.7573
500 : $0.8019
100 : $0.8375
25 : $0.8732
1 : $0.891
40
MAX232EIPW

Texas InstrumentsMAX232E Dual RS-232 Driver/Receiver with IEC61000-4-2 Protection
RoHS : Compliant
1,000 : $0.6843
500 : $0.7245
100 : $0.7567
25 : $0.7889
1 : $0.805
5
MAX232EIPWG4

Texas InstrumentsMAX232E Dual RS-232 Driver/Receiver with IEC61000-4-2 Protection '
RoHS : Compliant
1,000 : $0.5318
500 : $0.563
100 : $0.5881
25 : $0.6131
1 : $0.6256
70
MAX232DWG4

Texas InstrumentsMAX232 Dual EIA-232 driver and receiver
RoHS : Compliant
1,000 : $0.7811
500 : $0.827
100 : $0.8638
25 : $0.9005
1 : $0.9189
2,691
MAX232ECD

Texas InstrumentsMAX232E Dual RS-232 Driver/Receiver with IEC61000-4-2 Protection
RoHS : Compliant
1,000 : $0.6372
500 : $0.6746
100 : $0.7046
25 : $0.7346
1 : $0.7496
2,054
MAX232N

Texas InstrumentsMAX232 Dual EIA-232 driver and receiver
RoHS : Compliant
1,000 : $0.8157
500 : $0.8636
100 : $0.902
25 : $0.9404
1 : $0.9596
74,531
MAX232IDWR

Texas InstrumentsMAX232 Dual EIA-232 driver and receiver
RoHS : Compliant
1,000 : $0.3719
500 : $0.3937
100 : $0.4113
25 : $0.4288
1 : $0.4375
150
MAX232ECDW

Texas InstrumentsMAX232E Dual RS-232 Driver/Receiver with IEC61000-4-2 Protection
RoHS : Compliant
1,000 : $0.6372
500 : $0.6746
100 : $0.7046
25 : $0.7346
1 : $0.7496
1,806
MAX2320EUP-TG068

Maxim Integrated ProductsMAX2320 Adjustable, High-Linearity, Sige Dual-Band Lna/Mixer IC '
RoHS : Not Compliant
1,000 : $1.61
500 : $1.7
100 : $1.78
25 : $1.85
1 : $1.89
1,000
MAX2321EUP.B50029

Maxim Integrated ProductsMAX2321 Adjustable, High-Linearity, Sige Dual-Band Lna/Mixer IC '
RoHS : Not Compliant
1,000 : $1.61
500 : $1.7
100 : $1.78
25 : $1.85
1 : $1.89
47,500
MAX2323EGI-T

Maxim Integrated ProductsMAX2323 Triple/Dual-Mode Cdma Lna/Mixer '
RoHS : Not Compliant
1,000 : $4.44
500 : $4.7
100 : $4.91
25 : $5.12
1 : $5.22
2,193
MAX2326EUP

Maxim Integrated ProductsMAX2326 Adjustable, High-Linearity, Sige Dual-Band Lna/Mixer IC '
RoHS : Not Compliant
1,000 : $5.01
500 : $5.3
100 : $5.54
25 : $5.77
1 : $5.89
5,250
MAX232ACWE

Maxim Integrated ProductsMAX232 Powered, Multichannel RS-232 Driver/Receiver '
RoHS : Not Compliant
1,000 : $2.49
500 : $2.64
100 : $2.76
25 : $2.88
1 : $2.93
1,151
MAX232AEJE

Maxim Integrated ProductsMAX232 Powered, Multichannel RS-232 Driver/Receiver '
RoHS : Not Compliant
1,000 : $22.79
500 : $24.13
100 : $25.2
25 : $26.28
1 : $26.81
2,585
MAX232ECSE

Maxim Integrated ProductsMAX232 Powered, Multichannel RS-232 Driver/Receiver '
RoHS : Not Compliant
1,000 : $2.15
500 : $2.27
100 : $2.37
25 : $2.47
1 : $2.53
431

TME
MAX232

MikroElektronikaExpansion board; prototype board; Comp: MAX232
1 : $8.13
16
MAX232CSE+

Analog Devices IncIC: interface; transceiver; full duplex,RS232; 120kbps; SO16; 5VDC
RoHS : Compliant
250 : $2.86
50 : $3.08
10 : $3.7
3 : $4.2
1 : $4.64
846
MAX232DR

Texas InstrumentsIC: interface; transceiver; full duplex,RS232; 120kbps; SO16
RoHS : Compliant
500 : $0.41
100 : $0.48
25 : $0.55
5 : $0.62
1 : $0.8
1,810
MAX232CWE+

Analog Devices IncIC: interface; transceiver; full duplex,RS232; 120kbps; SO16-W
RoHS : Compliant
46 : $3.16
10 : $3.77
3 : $4.5
1 : $4.81
29
MAX232ECSE+

Analog Devices IncIC: interface; transceiver; full duplex,RS232; 120kbps; SO16; 5VDC
RoHS : Compliant
50 : $3.34
10 : $4.11
3 : $4.64
1 : $5.03
175
MAX232ECSE+T

Analog Devices IncIC: interface; transceiver; full duplex,RS232; 120kbps; SO16; 5VDC
RoHS : Compliant
100 : $2.25
25 : $2.51
5 : $2.84
1 : $3.15
551
MAX232EESE+

Analog Devices IncIC: interface; transceiver; full duplex,RS232; 120kbps; SO16; 5VDC
RoHS : Compliant
50 : $5.2
10 : $6.19
3 : $7.18
1 : $8.01
189
MAX232EWE+

Analog Devices IncIC: interface; transceiver; full duplex,RS232; 120kbps; SO16-W
RoHS : Compliant
46 : $7.12
10 : $8.76
3 : $9.86
1 : $10.69
23
MAX232EIDR

Texas InstrumentsIC: interface; transceiver; full duplex,RS232; 250kbps; SO16
RoHS : Compliant
500 : $0.74
100 : $0.8
25 : $0.89
5 : $1.0
1 : $1.11
1,222
MAX232CWE+T

Analog Devices IncIC: interface; transceiver; full duplex,RS232; 120kbps; SO16-W
RoHS : Compliant
100 : $3.06
25 : $3.53
5 : $4.09
1 : $4.49
97
MAX232IDWR

Texas InstrumentsIC: interface; receiver,line driver; RS232; 120kbps; SOIC16
RoHS : Compliant
500 : $0.91
100 : $1.1
25 : $1.34
5 : $1.41
1 : $1.58
0
MAX232ACPE+

Analog Devices IncIC: interface; transceiver; full duplex,RS232; 200kbps; DIP16
RoHS : Compliant
25 : $7.94
10 : $8.64
3 : $9.3
1 : $10.38
0
MAX232ACWE+

Analog Devices IncIC: interface; transceiver; full duplex,RS232; 200kbps; SO16-W
RoHS : Compliant
46 : $7.67
10 : $8.76
3 : $9.91
1 : $10.46
121
MAX232ESE+

Analog Devices IncIC: interface; transceiver; full duplex,RS232; 120kbps; SO16; 5VDC
RoHS : Compliant
250 : $4.15
50 : $4.68
10 : $5.2
3 : $5.61
1 : $6.0
977
MAX232AEWE+

Analog Devices IncIC: interface; transceiver; full duplex,RS232; 200kbps; SO16-W
RoHS : Compliant
46 : $5.7
10 : $6.45
3 : $7.12
1 : $7.57
0

CoreStaff Co Ltd
MAX232EEPE+

Maxim Integrated ProductsRoHS(Ship within 1day) - D/C 2021
RoHS : Compliant
1,000 : $4.119
500 : $4.13
100 : $4.135
50 : $4.642
10 : $5.248
1 : $6.259
1
MAX232ESE+

Maxim Integrated ProductsRoHS(Ship within 1day) - D/C 2022
RoHS : Compliant
1,000 : $2.568
500 : $2.574
100 : $2.578
50 : $2.894
10 : $3.272
1 : $3.902
14

Flip Electronics
MAX232CPE+

Analog Devices IncStock, ship today
RoHS : Compliant
57
MAX232CWE+

Analog Devices IncStock, ship today
RoHS : Compliant
184

New Advantage Corporation
MAX232ACSE-T

Maxim Integrated ProductsREELS / ORIGINAL PKG
RoHS : Compliant
1 : $2.1
16,124
MAX232ACWE

Maxim Integrated ProductsIC
RoHS : Compliant
1 : $3.0
4,619
MAX232CSE

Maxim Integrated ProductsIC
RoHS : Compliant
1 : $1.2
27,079
MAX232EESE+T

Maxim Integrated ProductsMAX232 Series 120 kbps 5.5 V Surface Mount RS-232 Transceiver- SOIC-16N
RoHS : Compliant
1 : $4.16
27
MAX232EWE

Maxim Integrated Products
RoHS : Compliant
10 : $1.95
373

Link URLChính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ]  

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com