công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LM7805 bảng dữ liệu (PDF) - Fairchild Semiconductor

LM7805 Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor
tên linh kiện LM7805
tải về  LM7805 tải về

kích thước tập tin   225.41 Kbytes
Page   28 Pages
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
Giải thích chi tiết về linh kiện 3-Terminal 1A Positive Voltage Regulator

LM7805 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
LM7805 Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor

tên linh kiện LM7805
tải về  LM7805 Click to download

kích thước tập tin   225.41 Kbytes
Page   28 Pages
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
Giải thích chi tiết về linh kiện 3-Terminal 1A Positive Voltage Regulator

LM7805 bảng dữ liệu (HTML) - Fairchild Semiconductor

Back Button LM7805 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor LM7805 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor LM7805 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor LM7805 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor LM7805 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor LM7805 Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor LM7805 Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor LM7805 Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor LM7805 Datasheet HTML 9Page - Fairchild Semiconductor LM7805 Datasheet HTML 10Page - Fairchild Semiconductor Next Button 

LM7805 Thông tin chi tiết sản phẩm

Description
The MC78XX/LM78XX/MC78XXA series of three terminal positive regulators are available in the TO-220/D-PAK package and with several fixed output voltages, making them useful in a wide range of applications. Each type employs internal current limiting, thermal shut down and safe operating area protection, making it essentially indestructible. If adequate heat sinking is provided, they can deliver over 1A output current. Although designed primarily as fixed voltage regulators, these devices can be used with external components to obtain adjustable voltages and currents.

Features
• Output Current up to 1A
• Output Voltages of 5, 6, 8, 9, 10, 12, 15, 18, 24V
• Thermal Overload Protection
• Short Circuit Protection
• Output Transistor Safe Operating Area Protection
Số phần tương tự - LM7805

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
LM7805 ETC-LM7805 Datasheet
175Kb / 6P
   1.5A Positive Voltage Regulator
logo
Fairchild Semiconductor
LM7805 FAIRCHILD-LM7805 Datasheet
516Kb / 28P
   3-TERMINAL 1A POSITIVE VOLTAGE REGULATORS
LM7805 FAIRCHILD-LM7805 Datasheet
335Kb / 23P
   3-Terminal 1A Positive Voltage Regulator
logo
First Components Intern...
LM7805 FCI-LM7805 Datasheet
621Kb / 8P
   LM7800 Series 3-Terminal fixed Voltage Regulators
logo
Tiger Electronic Co.,Lt...
LM7805 TGS-LM7805 Datasheet
74Kb / 1P
   3-Terminal 1A Positive Voltage Regulator
More results


Mô tả tương tự - LM7805

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
KA7810A FAIRCHILD-KA7810A Datasheet
227Kb / 28P
   3-Terminal 1A Positive Voltage Regulator
logo
Tiger Electronic Co.,Lt...
LM7824J TGS-LM7824J_17 Datasheet
201Kb / 1P
   3-Terminal 1A Positive Voltage Regulator
logo
Unisonic Technologies
LM78XX UTC-LM78XX_05 Datasheet
238Kb / 10P
   3-TERMINAL 1A POSITIVE VOLTAGE REGULATOR
logo
Fairchild Semiconductor
MC780XXE FAIRCHILD-MC780XXE Datasheet
253Kb / 26P
   3-Terminal 1A Positive Voltage Regulator
LM7805A FAIRCHILD-LM7805A Datasheet
335Kb / 23P
   3-Terminal 1A Positive Voltage Regulator
logo
Tiger Electronic Co.,Lt...
LM7815 TGS-LM7815 Datasheet
74Kb / 1P
   3-Terminal 1A Positive Voltage Regulator
logo
Unisonic Technologies
LM78XX_1109 UTC-LM78XX_1109 Datasheet
333Kb / 13P
   3-TERMINAL 1A POSITIVE VOLTAGE REGULATOR
logo
Fairchild Semiconductor
KA78XXE FAIRCHILD-KA78XXE_09 Datasheet
981Kb / 29P
   3-Terminal 1A Positive Voltage Regulator
logo
Tiger Electronic Co.,Lt...
LM7805J TGS-LM7805J Datasheet
87Kb / 1P
   3-Terminal 1A Positive Voltage Regulator
LM7908J TGS-LM7908J Datasheet
105Kb / 1P
   3-Terminal 1A Positive Voltage Regulator
LM7918J TGS-LM7918J Datasheet
105Kb / 1P
   3-Terminal 1A Positive Voltage Regulator
More results
Giới thiệu về Fairchild Semiconductor


Chất bán dẫn Fairchild là một công ty bán dẫn tiên phong được thành lập vào cuối những năm 1950.
Công ty được biết đến với sự đổi mới trong việc phát triển bóng bán dẫn thương mại đầu tiên và vì những đóng góp của nó cho sự tiến bộ của công nghệ mạch tích hợp.
Fairchild trở thành nhà cung cấp hàng đầu các chất bán dẫn, các mạch tích hợp tín hiệu tương tự và hỗn hợp và các sản phẩm bán dẫn khác.
Công ty đã được mua lại bởi chất bán dẫn vào năm 2016 và các sản phẩm và công nghệ của họ tiếp tục được phát triển và bán dưới thương hiệu bán dẫn trên.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.
Link URLChính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com